Beste leerlingen, toekomstige leerlingen en ouders van leerlingen.

Zoals in de persconferentie van 6 mei bekend is gemaakt mogen er vanaf 11 mei weer autorijlessen gegeven worden maar volgens bepaalde regels die door de branche verenigingen zijn opgesteld.

De nieuwe maatregelen voor de rijlessen

Belangrijk dat,
Vastgesteld moet worden dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten geen
klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de lessen worden de volgende 2 controlevragen te worden gesteld:
I. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose COVID19 gehad?
II. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten,
verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

Personenauto (rijbewijs B(E) en Taxi)
– In het lesvoertuig mogen maximaal twee mensen zitten – de leerling en de rijinstructeur. Contact
met andere leerlingen moet te allen tijde worden voorkomen. Aanbevolen wordt om lessen te
starten vanaf een afgesproken ontmoetingspunt.
– Tussen twee lessen met twee leerlingen moet er altijd een pauze zijn van minimaal tien minuten,
om het voertuig goed te ventileren en te desinfecteren door de instructeur met 70%
isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 % (IPA) in andere vorm.
– Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun,
sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur na elke
leerling gedesinfecteerd met 70% isopropanolalcoholdoekjes of schoonmaakalcohol van 70 %
(IPA) in andere vorm.
– Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort
mondkapjes te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze
beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.
– Het is aan te bevelen om de ventilatie/ airconditioning tijdens de les zo veel mogelijk uit te
schakelen. En beperk ook luchtcirculatie door de ramen zowel mogelijk gesloten te laten. Het kan
zijn dat dit verplicht wordt gesteld door het RIVM. Op dit moment is dat nog niet bekend.
– Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand buiten de auto;
– Na de les de auto verlaten en buiten de auto aanvullende instructies geven, afspraken maken,
In verband met bovenstaande regelingen hoor je van de instructeur hoe dit geregeld gaat worden.

Wij hopen op het begrip van een ieder.
Wijzigingen in verband met advies van RIVM of regering worden z.s.m. aangebracht.
Met vriendelijke groet.
Autorijschool Jansen