Rijopleiding en examen gaan op termijn op de schop

Er is in Nederland een breed draagvlak voor meer aandacht voor gevaarpredictie (herkennen en voorspellen van gevaar) en risicogedrag van de leerling in het opleidings- en examentraject, meer begeleid en geleidelijk rijervaring opdoen en meerdere examenmomenten. Er is daarom een zeer grote kans dat de rijopleiding en het rijexamen in een andere vorm worden gegoten. Maar dat gaat niet van vandaag op morgen. “Om de rijopleiding, het 2toDrive traject en het rijexamen te verbeteren, is meer voorbereiding nodig. Daarom worden proeftuinen voor de praktijktoetsing van een vernieuwd opleidings-, ervarings- en examentraject opgezet.”

Dit schrijft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en waterstaat vandaag in een zogeheten verzamelbrief waarin zij ingaat op verschillende ontwikkelingen op het gebied van weginfrastructuur en verkeersveiligheid. Hiermee wordt invulling gegeven aan moties en toezeggingen die aan de Tweede Kamer zijn gedaan. Deze verzamelbrief komt vandaag aan de orde tijdens het zogeheten Algemeen Overleg.

Beginnende bestuurders
Aanleiding om op termijn de rijopleiding en het examen op de schop te willen gooien, is het feit dat beginnende bestuurders er in het verkeer relatie gezien een potje van maken. Beginnende bestuurders zijn verantwoordelijk voor een volgens de minister te groot aantal van de verkeersongevallen. Uit de Monitor Verkeersveiligheid 201941 komt naar voren dat het aantal verkeersdoden onder auto-inzittenden in de categorie 18- t/m 24- jarigen relatief hoog is: in 2018 vielen 45 verkeersdoden in deze categorie. Daarnaast werden in 2018 91 verkeersdoden geregistreerd bij ongevallen waarbij een 18- t/m 24-jarige autobestuurder betrokken was. “Deze groep vraagt daarom om extra beleidsinzet naast de huidige beleidsmaatregelen 2toDrive en de beginnersregeling met strafpunten”, stelt de minister.

Risicogedrag
Ter voorbereiding op een nieuwe aanpak van de beginnende bestuurder is een (internationaal) literatuuronderzoek uitgevoerd en hebben gesprekken met de SWOV plaatsgevonden om een overzicht te maken van de problematiek en de maatregelen voor jonge beginnende bestuurders. Daarna is samen met TeamAlert een diepteonderzoek uitgevoerd bij de doelgroep en enkele stakeholders. Het onderzoek leert dat er met name draagvlak is voor maatregelen die voorafgaan aan het behalen van het rijbewijs en voor de extra maatregelen ná het behalen van het rijbewijs die zich vooral richten op de harde kern van overtreders. Meer specifiek blijkt er veel draagvlak te zijn voor meer aandacht voor gevaarpredictie en risicogedrag van de leerling in het opleidings- en examentraject, meer begeleid en geleidelijk rijervaring opdoen en meerdere examenmomenten.

Afbeelding

Hans Peijs

Hoofdredacteur Rij-Instructie